O mnie

dr n. med. Piotr Siwek

specjalista ginekolog - położnik

Umiejętności, osiągnięcia

  • międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności przeprowadzania badań kolposkopowych
  • współpraca z renomowaną pracownią cytologiczną dr Sira
  • doświadczenie w interpretacji wyników cytologii oraz wirusa HPV poparte wieloletnim doświadczeniem w pracy w bydgoskim Centrum Onkologii
  • wieloletni staż pracy w Klinice Ginekologii i Położnictwa Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy na stanowiskach od asystenta do adiunkta
  • od początku powstawania Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy praca w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego
  • udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach dot. zagadnień profilaktyki onkologicznej i antykoncepcji
  • liczne wykłady z zakresu profilaktyki dla środowisk medycznych (na kursach doskonalących lekarzy oraz na kursach specjalistycznych)
  • od wielu lat biegły sądowy z zakresu ginekologii i położnictwa oraz z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
  • II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa
  • tytuł dr nauk medycznych uzyskany w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie