Weryfikacja wyników

Weryfikacja nieprawidłowych wyników cytologicznych: ASCUS, ASC-H, CIN 1, CIN 2, CIN 3, CIS; obrazowanie kolposkopowe; „celowane” wycinki pod kontrolą kolposkopii; genotypowanie wirusa HPV.

Posted in Usługi.